Plan mot diskriminering och kränkandebehandling

Klicka på länken för att läsa planen mot diskriminering och kränkande behandling för 2017/2018

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 17-18.pdf (PDF, 555 KB)

Uppdaterad: