Specialundervisning - Bryggan

BRYGGAN EN PLATS FÖR STUDIER


Bryggan är en specialpedagogisk resursenhet på von Bahrs skola. Bryggan är till för elever som av olika anledningar behöver en särskild studievänlig, lugn och trygg miljö. Hos oss kan du få extra hjälp med ett eller flera ämnen. Om en elev vill börja på Bryggan tar eleven eller dess vårdnadshavare kontakt med mentorn.


Vi som arbetar på Bryggan är:
Maria, Ola, Kent, Thomas

Kent Widerborn

Speciallärare

Ola Karpe

Bryggan

Mentor åk 9B

Maria Stillenbris

Bild/Sv

Bryggan

Mentor åk 9C

Thomas Junebjörk

SO

Bryggan

Uppdaterad: