Skolans bloggar

Bloggarna är till störst del ett pedagogiskt verktyg i undervisningen - detta formas och styrs av varje enskild lärare.

För åk F-5 är tanken att varje klass har sin egen klassblogg som mentorn/lärarna som väljer att ha blogg skriver i.

För åk 6-9 har varje ämneslärare sin egen lärarblogg där läraren bloggar om sina ämnen men även publicerar information som är aktuellt för dennes mentorsklass. I dag kommer information i de olika ämnena först och främst i Unikum.

Till höger menyn i  hittar du bloggarna. 

15 september 2018