Skolans bloggar

Med bloggarna som verktyg är våran ambition att vi dels ska kunna nå ut med information/veckobrev till respektive klass på ett smidigt sätt. De kan även vara ett pedagogiskt verktyg i undervisningen - detta formas och styrs av varje enskild lärare.

För åk F-5 är tanken att varje klass har sin egen klassblogg som mentorn/lärarna skriver i 

För åk 6-9 har varje ämneslärare sin egen lärarblogg där läraren bloggar om sina ämnen men även publicerar information som är aktuellt för dennes mentorsklass. 

Bloggarna är under utveckling och kommer att ha fler funktioner till höstterminen -15. 

Till höger menyn i  hittar du bloggarna. 

9 februari 2016