Elevrådet åk 1-5

Elevrådet är forumet för att samla ihop alla klassers frågor och diskutera dem.

Styrelsen Förbereder möten, leder elevrådsträffarna tillsammans med rektor.

Huvudsyftet med detta arbete är att elevernas frågor och påverkansmöjligheter direkt kommer till rektor och att beslut, svar på frågor eller information enkelt kan spridas till alla klasser.

Alla typer av frågor som rör skolan kan tas upp i klassrådet – elevrådet – styrelsen t.ex. matsal/skolmat, arbetsmiljön, undervisningen, läromedel, aktiviteter, trivsel, regler, utvärderingar mm.

Uppdaterad: