Ansökan och bekräftelse för fritidsplats.

Du som vårdnadshavare som fått skolplacering i Förskoleklass eller åk 1-3 från höstterminen 2018 och vill ha skolbarnomsorg/fritidsplats måste ansöka om plats skyndsamt i eBu. Du måste också bekräfta att ni tackar ja till erbjuden plats inom 8 dagar efter att du fått bekräftelse.

  • Som vårdnadshavare måste ni bekräfta erbjuden plats i eBu inom 8 dagar. När ni bekräftar ska inkomstanmälan göras i eBu. 
  • Om platsen inte bekräftas inom 8 dagar avregistreras den och ny ansökan måste in om det önskas plats. 
  • Alla vårdnadshavare ska uppdatera sin inkomst för att rätt avgift ska tas ut. Om fel avgift är registrerad blir vårdnadshavare betalningsskyldiga retroaktivt.
16 september 2018