Föräldramöte åk 1c-5

Föräldramöte för 1c,2a,2b,3a,3b,3c,4a,4b,5a,5b

Tisdag den 5 september

Tider:
18.00-19.30 Start och kort gemensam information av rektor samt representanter från elevhälsan i matsalen. Därefter program i respektive klassrum.

28 augusti 2017