Föräldramöte för åk 9

Alla vårdnadshavare till elever i åk 9 kallas till informationsmöte inför gymnasievalet.

Informationen ges av vår SYV (studie och yrkesvägledare):

Jessica Sandberg Käck, 018-7272277

 

Plats: von Bahrs skola, matsalen

Tid: Onsdag den 2 december kl 18.30

 

Välkomna!

Mentorerna 

26 november 2015