SKOLSTART

Skolan startar igen den 20 augusti 2018. Välkomna enligt nedan! F-klasser och klass 1a, 1b samlas i respektive klassrum, Bellmansgatan 64 Skoldag 8.15-13.30, efter det fritids för de som har fritidsplats. 1c samt åk 2-3 samlas i respektive klassrum, våning 3, Heidenstamsgatan 67 Skoldag 8.15-13.30, efter det fritids för de som har fritidsplats. Åk 4-5 samlas i respektive klassrum, våning 4, Heidenstamsgatan 67 Skoldag 8.15-13.30 Åk 6-9 samlas på skolgården kl. 09.00. Dagen avslutas kl. 14. Närmare info kommer mentorerna att ge senare.

25 juni 2018