Information från rektor

Hej alla föräldrar till barn på von Bahrs skola!


Jodå våren nalkas men tar den tid den behöver för att sätta sig men visst är det härligt med ljusare dagar och att man vet att värmen väntar.
Jag vill ge er lite information om vad vi arbetar med nu och inför hösten. Som jag informerade om tidigare så har vi startat upp vårt nybygge med de nya resurser vi blivit tilldelade med. Lärare och speciallärare har anställts, kurator är på plats, hälsopedagogen likaså samt ny biträdande rektor för åk 6-9 som ansluter den 25/4. Även om personal nu är anställd så är inte alla på plats än eftersom det finns uppsägningstider i tidigare tjänster som låser.
Till hösten skall tjänster och grundorganisation vara på plats och sedan börjar vi med att få organisationen att arbeta som ett team och att bli ännu effektivare och arbeta med rätt saker.
I nuläget, och efter julledigheten, har vi haft problem med att hitta lärare i ämnet slöjd (trä och textil), även delar av hem och konsumentkunskap. Vi har haft tjänster ute men inte haft sökande till dem utan varit tvungna att hitta sporadiska lösningar och ibland t.o.m ställa in lektioner. Ingen önskvärd situation då de äldre eleverna undrar över sina betyg. Vi tar det fulla ansvaret för att de skall kunna få sin undervisning och att det skall ställas till rätta utifrån kunskapskraven i åk 6 men framförallt till åk 9.
Våra stödinsatser via Bryggan och Spången fortsätter byggas upp. Bryggan, åk 6-9, har nu varit igång ett läsår snart och har börjat hitta sina former för att effektivt ge enskild stöd till elever. Spången, åk 1-5, kommer att starta upp i höst när all personal är på plats. Vi når med denna organisation många elever i behov av extra stöd.
Skolan har också fortsatt utökad idrott åk 6-9 med tre pass istället för två. Vi har hälsopedagog, skolvärd och hälsogrupp som stödjer hälsoaktiviteter i hela skolan. Varje fredag har vi gemensam fredagsfika åk 6-9 och bjuder in F-5 klasser i olika omgångar för att lära känna varandra över årskursgränser.
Under hösten skall skolans gemensamma värdegrundsarbete ta form. Vi är ju en ny F-9 skola och behöver få ihop en hel verksamhet med gemensam elev och kunskapssyn. Blir spännande!
Nyrenoverad idrottssal och omklädningsrum är klart inom kort. Där har skolans elevråd varit duktiga och lagt fram förslag och oro till mig om att något behöver göras och nu är det snart klart.
I matsalen serveras varje dag tre rätter och salladsbord (som nu är utökat). Köket, som tillagar maten, gör ca 600 portioner om dagen. Det gör att maten inte blir precis som hemma men den är avgiftsfri!. Sverige är rätt unikt i det fallet. Skolan slänger väldigt lite mat. Vi behöver er föräldrar med ett samtal hemma med era barn, kring vad man bör äta under en dag i skolan, elevens arbete. Det äts alldeles för mycket, de äldre eleverna, godis, chips och läsk som de köper i närliggande butik. Koncentrationsförmågan varieras för mycket med stort sockerintag vilket påverkar undervisningen och lärandet.
Vårt arbete med era barn fortsätter och vi arbetar hela tiden med fokus för att era barn och våra elever skall klara målen och på sikt betygen för att nå behörigheten till gymnasieskolan, inget är viktigare. Vi arbetar också med våra grundregler på skolan som handlar om skolarbete och beteende. Kontakterna med er föräldrar är den viktigaste faktorn för att lösa eventuella hinder för skolarbete och konflikter.
Våra elever och era barn är duktiga och tillsammans med er föräldrar kan vi öka skolarbetet, lärandet och tryggheten och ta ännu ett steg framåt genom en fortsatt god kontakt och kommunikation.
Det händer ständigt nytt på von Bahr, vi står inte still.

Hör av er om vi kan hjälpa till eller om ni har frågor till:
Era klasslärare eller mentorer i första hand
Eller:
Rektor Christer Jones åk 6-9 fram till den 25/4 eller övergripande frågor
Bitr. rektor Anna Sterner åk 6-9 efter den 25/4
Bitr.rektor Mona Refai åk F-5

Eller besök skolans hemsida: vonbahrsskola.uppsala.se för mer information eller kontaktuppgifter till andra funktioner i skolan.

Skolhälsningar
Christer Jones rektor

 

1 april 2016