Information renovering av idrottshallen

Information från rektor:

Fr.o.m den 14/3 och fram till 29/4 kommer det vara renoveringsarbeten vid idrottshallen. Biltrafik kommer att ske mellan parkering, runt hallen och in på grusplanen under dagen. Arbetsbod och materialbodar kommer att ställas på grusplanen bakom hallen.
Elever skall ej vistas i närheten av arbetsplatsen under denna tid.
De som arbetar kommer att ha säkerhetsrutiner kring arbetet och transporter.
Det är en omfattande renovering och det kommer lyfta hela hallen med biutrymmen för personal och elever.
Eleverna kan fortfarande gå till och från idrottshallen som vanligt.

8 mars 2016