Information till vårdnadshavare Valborg

I länken finner ni information från SSP (samarbete mellan Skola, Socialtjänst och Polis) gällande ungdomar, alkohol, nattvandring och Valborg.

19 april 2017