Om skolval/relativ närhet och skolskjuts

Här finns två länkar för att läsa om vad som gäller:

https://www.uppsala.se/skolval#antagningsprinciper

https://www.uppsala.se/skolskjuts

6 februari 2017