Rektorsbrev 7/12

Det närmar sig ett terminsavslut för eleverna och personalen efter ett intensivt arbetande mot lärande och måluppfyllelse. Och nu är det strax ett välkomnade Jullov och ledighet för att hämta nya krafter för vårterminen.
 
Von Bahrs skola har varit nämnd mer än vanligt i media från den olyckliga händelsen med inställda lektioner till bra resultat för åk 9. De lektioner som blev inställda håller vi nu på fram till sportlovet att ta in med behöriga lärare.
Resultaten för 2016 och som vi hoppas håller i sig är ju att 100% av åk 9 eleverna hade gymnasiebehörighet och att de högre betygen blev fler för åk 6 och 9. Andra året i rad så är vi goda resultat. Det finns ännu mer att arbeta med och det är ex; andelen elever med minst E i samtliga ämnen där vi ligger på 70% idag. Vi får se hur terminsresultaten blir nu, spännande.
 
Vi blir uppmärksammade på olika sätt för resultaten och utbildningsnämnden ville ha information om hur vi på von Bahrs skola arbetat för att höja resultaten – riktigt kul. SVT Agenda ville göra en TV-intervju med oss men valde en Stockholmsskola istället samt att Sveriges radio P1 gjorde en live intervju med oss tisdagen den 6/12 om PISA resultaten och vårt arbete.
 
Vad arbetar vi med som bidrar till att resultaten förändras?
 
 • Vi inkluderar elever istället för att exkludera – goda elevförebilder ger andra elever en ny bild av skolarbete och kan lockas med
 • Vi ger stöd individuellt och utifrån ett specifikt stödbehov och vi har en stor organisation för detta flexibla arbetssätt samt att vi når flera elever
 • Vi organiserar så att det utöver det finns stöd i varje klass, samt att i åk 6-9 organisationen har vi grupper istället för klasser i vissa årskurser. Allt för att ge bättre förutsättningar elever och lärare eftersom det blir färre elever i varje undervisningsgrupp.
 • Vi har ett fullt utbyggt Elevhälsoteam som stödjer med likabehandlingsärenden, utredningar, elevärenden/samtal, externa stödaktörer, ger handledning, ger fortbildning, genomför basprogram och kvalitetssäkrar våra åtaganden i skollag
 • Vi har en hälsogrupp som servar och gör huvudsakliga planeringar för värdegrundsarbetet för elever och personal
 • Vi har en skolvärd som ökat vuxennärvaron och tryggheten för våra elever
 • Vi har specifika insatser utifrån specifika behov ex; simlärare, behörig arabisktalande lärare med stor kompetens och studiehandledning
 • Vi går igenom alla elever som har betyget F och har fokus på att det skall bli minst ett E dvs gymnasiebehörighet
 • Vi har omfattande läxhjälp
 
Inför 2017 så tar vi nya tag och gör nya saker som:
 
·         Köper in 85 st enheter av elevdatorer och Ipads som ytterligare skall stödja skolarbetet för våra elever
 • Vi bygger en sarg för utebandy för att utöka antalet aktiviteter på raster
 • Ett utepingisbord skall byggas
 • Varje ämne har fått i uppdrag att se över ämnesrelaterat material och att det köps in
 • Fritidsverksamheten köper in nya material
 • Ny installation av datorer  till Mediateket är klar
 • Vi har köpt fler värmebord för servering till matsalen så att vi slipper långa köer till matsalen
 
 
1 januari 2017 byter vi städbolag och då tar Kommunens städservice över och städ utföres på dagtid. Presentationen av nya personalen kommer när de är på plats.
 
Informationskväll för intresserade föräldrar genomförs av skolledningen, elevhälsan och profillärare den 17/1 kl 18:00
 
Vi bygger vidare på vår skola för att era barn och våra elever skall få det bästa. Samarbetet mellan skolan och hem är avgörande.
Tack för gott samarbete och jag önskar alla
 
GOD JUL och ett Gott Nytt År
 
Eleverna startar den 10/1
7 december 2016