Rektorsbrev augusti -17

Välkomna till von Bahrs skola!


Äntligen dags för oss i skolan starta utbildningen för alla våra elever. Vi är förbredda för att starta upp måndagen den 21/8.
Von Bahrs skola blir större och större. Till höstterminens start är vi ca 625 elever och en av Uppsalas största F-9 skolor. Vi är väldigt glada och stolta över att ni valt oss och vi skall göra allt vad vi kan för att ni vårdnadshavare och elev skall bli nöjda.

Vi har också fått in nya medarbetare som en följd av att vi blir större. Ni lär bli kontaktade eller får träffa dem tidigt under hösten. Det är med glädje vi kan konstatera att behörig personal sökt till oss och vi har kunnat bibehålla en hög behörighet på skolan.

Jag vill samtidigt flagga för att vi på skolan vill starta upp ett skolråd till detta läsår. Ett skolråd som består av vårdnadshavare som ca 2-3 ggr per termin träffas för att diskutera skolans verksamhet och kvalitet. Elever , personal och vårdnadshavares samarbeten är avgörande för våra elevers framgång i skolarbetet.
Maila mig om ni är intresserade av att delta i detta skolråd christer.jones@uppsala.se

Välkomna!

//Christer Jones

18 augusti 2017