Rektorsinformation från Christer - höstterminen 2015

Hälsar alla elever , föräldrar och personal Varmt Välkomna till ett nytt läsår här på von Bahrs skola/or. Von Bahrs skolor är ju Stora von Bahr och Lilla von Bahr (tidigare Bellmansskolan). Inför detta läsår så är det lite förändringar och som det alltid är i verksamheter som vår. Jag är rektor för hela verksamheten F-9 och har till min hjälp en ny biträdande rektor som heter Mona Refai. Mona kommer vara mer inriktad på verksamheten F-5. Vi satsar vidare på att utveckla vårt särskilda stöd för elever och går ifrån små undervisningsgrupper till att erbjuda mer individuellt stöd för alla elever på skolan. Detta är helt nytt till läsår så det kommer ta lite tid innan det sätter sig ordentligt. Hälsoarbetet fortsätter och eleverna åk 6-9 har utökning av idrottsämnet samt att en av skolans idrottslärare också blivit förstelärare. Skolan fortsätter med gemensam fika på fredagar, erbjuder frukost varje dag om det krisar någon morgon och har en skolvärd i det stora uppehållsrummet på entreplan. Delar av lärarkåren skall under detta läsår få fortbildning i Skolverkets satsning Läslyftet. Känns spännande att få börja ladda igen för ett nytt läsår med dessa nyheter och nybyggen i vår skola.

Hoppas på gott samarbete och vårt gemensamma uppdrag: "att alla elever skall lyckas"

Christer Jones

10 augusti 2015