Rektorsinformation från Sywonne

Till föräldrar och elever på von Bahrs skola

Tiden rinner iväg och snart är vårterminen slut. Vi arbetar just nu med organisationen för kommande läsår och än återstår visst arbete.

I höst blir Christer Jones rektor för hela skolan F-9. Jag går på lång ledighet, pension! Mona Refai blir biträdande rektor med ansvar för F-5. Välkommen Mona!

Jag vill tacka alla fantastiska elever, föräldrar och medarbetare som jag har haft både på Bellman och von Bahr. Ni har gjort ett fantastiskt arbete och tillsammans har vi byggt upp en skola som enligt Skolinspektionen är en trevlig och fin skola med bra arbets- och studiero. Jag lämnar skolvärlden efter 36 år så det är en stor förändring i mitt liv som jag nu ska fylla med saker jag själv väljer att göra. Kommer säkert att sakna er och skolan många gånger i framtiden.

 

Vänliga hälsningar

Sywonne Helmersson

 

25 maj 2015