Skolstart F-5

 

Skolan startar igen den 21 augusti 2017. Välkomna enligt nedan!

F-klasser och klass 1a, 1b samlas i klassrummen på Bellmansgatan 64
Skoldag 8.15-13.30, efter det fritids för de som har fritidsplats.
FA: sal A
FB: sal B
FC: sal C
1A: sal 1A
1B: sal 1B

1c samt åk 2-3 samlas i respektive klassrum på Heidenstamsgatan 67
Skoldag 8.15-13.30, efter det fritids för de som har fritidsplats.
1C: sal 3120
2A: sal 3114
2B: sal 3118
3A: sal 3110
3B: sal 3112
3C: sal 3121

Åk 4-5 samlas i respektive klassrum på Heidenstamsgatan 67
Skoldag 8.15-13.30
4A: sal 4118
4B: sal 4112
5A: sal 4110
5B: sal 4114

8 juni 2017