Skolval 2016

Snart dags att välja skola till hösten 2016

-   15-31 januari ska du som har ett barn som börjar förskoleklass i höst eller ett barn som nu går sista åk i en F-3, F-5 eller F-6 välja skola.

-   Du får ett brev med information och instruktioner den 15 januari

-   Vid konkurrens om platserna är det principen om relativ närhet som avgör vilken elev som får plats.

-     Närheten mäts i skolskjutssystemet och tar hänsyn till farliga vägar och gångvägar.

-     Tidigare syskonförtur gäller inte längre.

-    Om ditt barn inte omfattas av valet i februari kan du ändå när som helst under året byta skola.

Läs mer om val till förskoleklass och grundskola på www.uppsala.se/skolval

Läs mer om information om att söka till von Bahrs skola här. 

30 november 2015