Sommarbrev från rektor Christer

Glad sommar till alla elever och föräldrar!

Ett läsår går fort och de åk 9 elever som för fyra år sedan tog klivet upp till högstadiet skall nu gå vidare mot vuxenlivet och dess utmaningar.
Vi har försökt gjort allt för att de skall klara framtiden på bästa sätt oavsett vad de tar sig för. Från förskoleklass till åk 9 har dessa elever passerat många lärare och annan pedagogisk personal som gjort sitt yttersta för att stödja dem i sin utveckling.
Jag önskar alla Lycka till in i framtiden.

Tack alla föräldrar för gott samarbete genom en tuff tonårsperiod med allt vad det innebär. Önskar er en skön sommar.

Vi personal på skolan planerar för fullt inför avslutningar och inför nästa läsår med vår nästa utvecklingsfas. Vi har ju byggt upp skolan på kort tid, från ca 380 elever till ca 615 elever i höst. Allt måste stärkas och byggas nytt för att hålla organisatoriskt över en längre period. Det har varit ett utmanande uppdrag samtidigt som vi är stolta över att så många föräldrar och elever söker vår skola. Förutom ett starkt elevhälsoteam, duktiga pedagogiska medarbetare så har vi väldigt duktiga lärare som engagerar sig i alla elevers lärande. Att hitta drivkraft, motivation och arbetsenergi hos eleverna, att de skall tro på sin framtid och sina förmågor.
Vi vill att de skall känna att von Bahrs skola kan man lita på.

Vill återigen önska alla "von Bahrare" en riktigt skön sommar och en skön ledighet.

Christer

8 juni 2017