Till blivande förskoleklass hösten 2017

Här kommer information för blivande elever i förskoleklass hösten 2017. Brevet kommer även skickas ut per post i dagarna. 

(PDF, 118 KB) class="download_document">Brev till blivande förskoleklass.pdf (PDF, 118 KB)

(PDF, 118 KB)>Anmälan sommarfritids 2017_blivande förskoleklass.pdf (PDF, 80 KB)

18 april 2017