Välkomna till ett nytt läsår, åk F-5!

Information om första skoldagen onsdagen 17 augusti

F-klasser och åk 1 samlas i klassrummen på Bellmansgatan 64
Skoldag 8.15-13.30, efter det fritids för de som har fritidsplats.
FA: sal A
FB: sal B
FC: sal C
1A: sal 1A
1B: sal 1B

Åk 2-3 samlas i respektive klassrum på Heidenstamsgatan 67
Skoldag 8.15-13.30, efter det fritids för de som har fritidsplats.
2A: sal 3110
2B: sal 3112
2-3B: sal 3121
3A: sal 3118

Åk 4-5 samlas i respektive klassrum på Heidenstamsgatan 67
Skoldag 8.15-13.30
4A: sal 4110
4B: sal 4114
5A: sal 4118
5B: sal 4112

11 augusti 2016