Välkomna till ett nytt läsår, åk 6-9!

Information om första skoldagen onsdagen 17 augusti


Åk 6-9 samlas på skolgården kl 9.00 därefter samlas klasserna i respektive klassrum


6A: 3225
6B: 4120
6C: 3222
7A: 4218
7B: 3223
7C: 3218
8A: 4225
8B: 4121
9A: 4223
9B: 4222
Dagen avslutas för åk 6-9 kl. 14.00

11 augusti 2016