Välkomna till ett nytt läsår!

Information om första skoldagen 18/8 - 2015: 

Åk F-5 samlas i sina klassrum kl 9.00. Dagen avslutas 13.35 för F-5

Åk 6-9  samlas på skolgården kl 9.00 

9.15 Rektorerna hälsar Välkommen

 

Program för 18/8 och de första två veckorna för åk 6-9: 

Åk 6:

6a i sal: 4218, 6b i sal: 3223, 6c i sal: 3218,
9.30-10.30 mentorstid
10.30-11.00 rast,
11.00 -11.30 mentorstid
11.30-12.15 lunch i matsalen 
12.15 samling i klassrummen för introduktion av "lära känna skolan och närmiljön"
12.20 "lära känna skolan och närmiljön", all personal finns tillgänglig
13.45 Återsamling i klassrummen
14.00 Dagen avslutas

Åk 7

9.30-11.20 Mentorstid inklusive rast, lunch och därefter avslutas dagen.
7a: 4225, 7b: 4222,

Åk 8

9.30-11.10 Mentorstid inklusive rast, lunch och därefter avslutas dagen.
8a: 4223, 8b: 4208,

År 9

9.30-11.00 Mentorstid inklusive rast, lunch och därefter avslutas dagen.
9a: 3225, 9b: 3222,

Onsdag 19/8: Lektioner enligt schema
Torsdag 20/8: Lektioner enligt schema
Fredag 21/8: Lektioner enligt schema, 9a: ordnar fika + aktivitet

Måndag 24/8: Lektioner enligt schema
Tisdag 25/8: Lektioner enligt schema

Onsdag 26/8: Aktivitetsdag – alla klasser har med sig egen matsäck till sina aktiviteter.
Information delas ut första dagen.

År 6: Gränbyparken

År 7: Vandring till Fjällnora

År 8: Stadsorientering

År 9: Vandring och aktiviteter i Alnäs

Torsdag 27/8: Lektioner enligt schema
Fredag 28/8: Lektioner enligt schema

11 augusti 2015