Vi hälsar Ingrid Ridde Gustafsson välkommen!

Ingrid Ridde Gustafsson är tillförordnad rektor fr.o.m 19/10. Hon nås på e-post: Ingrid-Ridde.Gustafsson@uppsala.se och telefonnr: 0708-248868

17 oktober 2017