Vi kan hjälpa människor på flykt!

Läs mer i dokumentet i länken hur vi tillsammans på von Bahrs skola kan hjälpa människorna som nu befinner sig på flykt från sitt hemland. 

7 september 2015