von Bahrs skola - en skola att räkna med

När nu skolans resultat summeras kan vi se en del spännande att reflektera över.


· Åk 9 matte resultat är en av Uppsalas bästa
· 93% av alla åk 9 elever är behöriga till gymnasiet
· Meritvärdet (höga betyg) har ökat från 175 – 200 för åk 6
· Meritvärdet har ökat från 186 – 225 i åk 9
· Elevenkäten visar på mycket höga trygghetsresultat och att vi har förväntningar på att våra elever skall klara sina mål

Vi har ända arbeten kvar att göra för att ännu fler elever skall få bra resultat på von Bahrs skola.
Och det tänker vi göra med alla de satsningar vi gör med utökad personal och aktiviteter (läs rektorsbrevet).

Välkommen att höra av er till oss om intresse finns att veta mer om skolans arbete och arbeten framöver.

Önskar alla en skön sommarledighet!

//Christer Jones, rektor

13 juli 2016