Skolavslutning

Plats: År F-5: 8.15 samling, 8.30 – 9.30 är det program i kyrkan. År 6-9: samling på kyrkbacken 9.45, 10.00-11.00. är det program i kyrkan

9 juni