Skolavslutning

Plats: Kl. 8.50 för åk F-5 i kyrkan. Kl. 9.50 för åk 6-9 i kyrkan

21 december