von Bahrdagen

Plats: Hela skolan, F-9, har aktiviteter tillsammans mellan 8.45 - 10.15, sedan lektioner enligt schema.

18 september