Skolklagomål

I Uppsala finns kommunala och fristående förskolor och skolor. Genom dina synpunkter och klagomål får verksamheterna underlag för förbättringar.

Vänd dig till ansvarig för verksamheten

Om du har ett klagomål på en skola eller en utbildning bör du i första hand vända dig direkt till den förskolechef eller rektor som är ansvarig för den berörda verksamheten.

När det gäller de kommunala förskolorna och skolorna kan du också vända dig centralt till Vård & bildning som driver kommunens verksamheter.

Hur du går till väga kan du läsa nedan.

Klagomål på kommunal förskole- och skolverksamhet

Om ditt klagomål gäller en kommunal förskola, grundskola eller fritidshem kontakta respektive förskolechef/rektor eller lämna klagomålet via ett formulär på Vård och bildnings webbplats.
Vård & bildnings synpunkts- och klagomålshantering

Om klagomålet specifikt gäller skolans arbete mot kränkande behandling ber vi dig skicka in det via länken nedan.
Anmälan om kränkande behandling

Uppdaterad: