Mer idrott och hälsa på schemat

Skolan vill arbeta hälsofrämjande och forskning visar på att ökad rörelse fler gånger i veckan ökar möjligheterna för eleverna till ökad måluppfyllelse.

  • Alla elever har 3 pass idrott och hälsa per vecka
  • Alla elever får lära om sömn, mat, träning mm betydelse för skolarbetet
  • Skolan ökar tiden för varje mentor att möta varje elev individuellt under veckan för att följa skolarbetet nära
  • Skolan har som mål att bli certifierad hälsoskola vilket inblandar all personals förhållningssätt (F-9)

Det är inte många ”högstadieskolor” som ökar tiden per vecka för detta viktiga inslag i elevernas lärande – lite unikt.

Uppdaterad: