Ishockey

von Bahrs skola i samarbete med Almtuna Hockey och tränaren Serhan Cicek erbjuder ishockey på schemat 

Grundläggande värden

Ishockeyn skall förmedla de värderingar som den övriga skolan vilar på.

  • Att individerna fostras till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.
  • Låta varje elev finna sin unika egenart och deltaga i laget genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.
  • Utbildningen strävar efter att stimulera ett dialektiskt, kreativt, humoristiskt förhållningssätt till andra människor.
  • Verksamheten syftar till att främja förståelsen för andra och förmågan till inlevelse.
  • Utbildning uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper och färdigheter i ishockey.

Mål och riktlinjer

Utbildning följer de riktlinjer för ishockey som Svenska Ishockeyförbundet beskriver i sina skrifter Ishockeyn vill och Ishockey- träning och spel.

Eleverna får utbildning i ishockey inom de fyra områdena:

  1. Teknik och motoriskträning, där det även ingår viss materialkännedom om utrustningen.
  2. Taktik för individ och lag, där det även ingår spel i små enheter.
  3. Fysisk träning, av de fem fysisk grundegenskaperna.
  4. Mental/social träning, lagandans betydelse för framgång samt mentala faktorer för framgång.

Bedömning och betyg

En gång per termin genomförs individuellt utvecklingssamtal med elev och förälder.
En gång per termin delas även en individuell utvecklingsplan och omdöme ut till både elev samt skola.

Idrottsläraren gör avstämning med ansvarig lärare för hockeyklass vid betygsättning av eleverna i ämnet idrott.

 

Ladda ner ishockeyprofilens kursplan här  (DOC, 44 KB)

För mer information kontakta: 

Biträdande rektor åk 6-9
Ny biträdande kommer vt-19
Uppdaterad: