Biblioteket

Välkommen in på von Bahrs skolbibliotek!

Biblioteket är öppet för bokade tider (HT21) Måndag-Onsdag.

Här har vår bibliotekarie samlat skönlitteratur, facklitteratur mm för skolans F-9 elever.

Bibliotekarien kan även hjälpa er med era skolarbeten. Exempelvis; om ni har frågor kring hur man hittar bra information till skolarbeten, om ni kan använda er av informationen som ni hittat, om ni har refererat era källor på rätt sätt (citeringar, källförteckning, fotnoter osv.), m.m.

 

Skolbibliotekets arbete

Skolbiblioteket arbetar aktivt med samt utgår ifrån följande lagar och föreskrifter:

1) Bibliotekslagen - läs den här!

2) Kommunens biblioteksplan - läs den här! (PDF, 150 KB)

3) Barnkonventionen som blev lag 1/1-2020, men ratificerades 1990 - läs den här!

Implementeringen av barnkonventionen har tagit inspiration ifrån "Löpa linan ut".

 

 

Kontakta biblioteket:

telefon: 018 - 727 58 56

e-post: bibliotek.vonbahr@uppsala.se

 

 

Andra litteraturcentrerade webbsidor som kan vara av intresse:

Författarskola - kolla in var, när och hur du kan börja på skrivkurser, om du har en dröm om att skriva nästa bestseller!

Bibliotek Uppsala - Uppsala stadsbiblioteks katalog. Här kan du även se filialernas bestånd.

Barnens bibliotek, katalogen - boktips, högläsningstips osv. Kolla också in Barnens bibliotek för tävlingar m.m.

LIBRIS - Alla bibliotek i Sverige. Hittar du något här som du vill läsa kan du få det hemlånat till Uppsala stadsbibliotek. Kontakat då stadsbibblan så fixar de det!

Maria Andersson Keusseyan

Biblioteksassistent
Uppdaterad: