VFU

Von Bahrs skola är en VFU–skola. VFU = Verksamhetsförlagd utbildning.

I samverkan med Uppsala universitet och utbildningen av lärare tar von Bahrs skola emot lärarsundeter. Under studentens vfu utövar den sin handledda praktiska utbildning tillsammans med skolans erfarna lärare, studenten får under sin vfu en möjlighet att praktisera sin framtida roll som lärare i verkligheten.

Då lärarrollen hela tiden är ett rikt nyanserat, föränderligt uppdrag som behöver nya infallsvinklar ser vi det på skolan som en möjlighet även för de lärare som utbildar studenterna att kunna växa i rollen som lärare.

Har du frågor kring skolans mottagande av VFU går det bra att kontakta vår VFU ansvarig Kristina Musslinder.

Kristina Musslinder

Lärare
SVA

Ulrika Axelsson

Rektor
åk F-9

Ewa Edström Forsberg

Biträdande rektor
åk F-4
Uppdaterad: