Skolkurator

Vi som är skolkuratorer på von Bahrs skola heter Veronica Svensson och Kawthar Choobk (Helena Stenmark är föräldraledig).

Som skolkurator finns vi till för elever, föräldrar och skolpersonal för att stödja elevens lärande, utveckling och hälsa. Tillsammans med alla på skolan arbetar vi främjande och förebyggande med fokus på psykosocial hälsa. En viktig del av kuratorns arbete är det främjande värdegrundsarbetet som bland annat handlar om värderingar, etiska frågor, sociala färdigheter, normer och regler i skolmiljön, konflikthantering samt att motverka diskriminering och kränkande behandling. Det förebyggande arbetet bedrivs under enskilda samtal eller i grupp.  
Tycker du som elev att det finns något problem där du behöver stöd är du välkommen att söka upp oss på skolan. Vi kan ge vägledning i många olika frågor som exempelvis:

  • Stress, oro och nedstämdhet  
  • Din skolsituation 
  • Din familjesituation/hemförhållanden 
  • Kärleksbekymmer 
  • Utanförskap, kränkande behandling och mobbning 
  • Vänskapsrelationer 

Vi kan även ge råd och stöd till föräldrar som har frågor om skolan, eller av olika anledningar är oroliga för sina barn och undrar vart de ska vända sig för att få hjälp. 
Som skolkurator arbetar vi under sekretess och har tystnadsplikt. Det betyder att det som du pratar med oss om i förtroende inte förs vidare. Ibland kan det dock vara viktigt att även andra personer får kännedom om din situation för att du ska få bästa hjälpen. Vi har också, som all övrig personal som arbetar med barn, anmälningsplikt. Det innebär att om personal får reda på eller misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa, så görs en anmälan till socialtjänsten. MEN, innan något av det vi pratat om förs vidare kommer vi att prata med dig om det. 
Du kan nå oss på telefon eller via e-post. Det går även bra att komma direkt till oss för att boka en tid, vi sitter i korridoren nere vid expeditionen.  

Varmt välkomna! 

 

Veronica Svensson

Skolkurator
F-5

Kawthar Hussein Mahdi

Vikarierande kurator
åk F-1, 6-9
Uppdaterad: