Skolkurator

Jag heter Veronica Svensson och arbetar som skolkurator på von Bahrs skola.

Som skolkurator finns jag till för elever, föräldrar och skolpersonal för att stödja elevens lärande, utveckling och hälsa. Tillsammans med alla på skolan arbetar jag främjande och förebyggande med fokus på psykosocial hälsa. En viktig del av kuratorns arbete är det främjande värdegrundsarbetet som bland annat handlar om värderingar, etiska frågor, sociala färdigheter, normer och regler i skolmiljön, konflikthantering samt att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Det förebyggande arbetet bedrivs under enskilda samtal eller i grupp. Tycker du som elev att det finns något problem där du behöver stöd är du välkommen att söka upp mig på skolan. Det kan till exempel handla om skolsituationen, kamratrelationer, att du känner dig ensam eller är utsatt för kränkande behandling, händelser i ditt liv eller andras samt bekymmer hemma eller på fritiden.

Jag kan även ge råd och stöd till föräldrar som har frågor om skolan, eller av olika anledningar är oroliga för sina barn och undrar vart de ska vända sig för att få hjälp.

Som skolkurator arbetar jag under sekretess och har tystnadsplikt. Det betyder att det som du pratar med mig om i förtroende inte förs vidare. Ibland kan det dock vara viktigt att även andra personer får kännedom om din situation för att du ska få bästa hjälpen. Jag har också, som all övrig personal som arbetar med barn, anmälningsplikt. Det innebär att om personal får reda på eller misstänkter att ett barn far illa eller riskerar att fara illa, så görs en anmälan till socialtjänsten. MEN, innan något av det vi pratat om förs vidare kommer jag att prata med dig om det.

Behöver du kontakta mig?

018 7275848

Skicka epost

Uppdaterad: