Elevhälsa

En förutsättning för ett gott studieresultat är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar
för inlärning hos alla elever.

Läs mer i menyn till höger. 

 

Länkar:  
Stöd och omsorg

Lössguiden

Vårdguiden 1177

snorkel.se

umo (ungdomsmottagningen)