Elevhälsa

En förutsättning för ett gott studieresultat är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar
för inlärning hos alla elever.

Läs mer i menyn till höger. 

 

Länkar:  

Råd och stöd

www.lossguiden.se/

Vårdguiden 1177

www.snorkel.se

www.umo.se (ungdomsmottagningen)

Uppdaterad: