Skolsköterska

Jag heter Ellinor Lindefors och arbetar som skolsköterska på von Bahrs skola.


Mottagningstider:

måndag – fredag

kl: 8-16

Du är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör ditt barns hälsa. Jag hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Hälsobesök:

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 (samt åk 1 på gymnasiet.)
Läs mer om basprogrammet för hälsobesök och vaccination.

Skolläkare:

Skolläkaren erbjuder konsultation av skolrelaterade problem och har tidsbeställd mottagning på skolan några gånger per termin. Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad tystnadsplikt. Medgivande från förälder/myndig elev krävs för utlämnande av information om en enskild elevs hälsotillstånd till övrig skolpersonal

Behöver du kontakta mig?

018 – 727 58 57

Skicka e-post

Uppdaterad: