Lilla von Bahr

På Lilla von Bahr jobbar:

 

FA

Helena Adriansson (Klasslärare), Yufuf  Ali Ahmed (Resurs/fritids) och Sio Akay (Resurs/fritids). 

 

FB

Ann Hagman (Klasslärare), Elisabeth Arvidsson (Resurs/fritids) och Evin Mohammed (Resurs/fritids).

 

FC

Frida Lindgren (Klasslärare) och Markus Heden (Reusrs/fritids). 

 

1A

Alice Nordin (Klasslärare) och Soma Faesal (Resurs/fritids). 

 

1B

Susanne Nordström (Klasslärare), Jeanette Westerlund (Resurs/fritids) och Pontus Karlsson (Resurs/fritids). 

 

Fritidssamordare

Jeya Haglund

 

Kontakta oss

Lilla von Bahr/Bellman
Bellmansgatan 64
75426 Uppsala

Sjukanmälan:

0515-777601

Köket lilla von Bahrs skola

Ann Hagman

Förskollärare

Förskoleklass B

Blogg förskoleklass B

Jeya Haglund

Elevassistent/fritids

Helena Adriansson

Förskollärare

Förskoleklass A

Zoubida Khatouari Honein

Förskollärare

klass 1C

Jenny Sjöström

Lärare

Klasslärare i klass 2A

Klassblogg 2A

Jeanette Westerlund

Elevassistent/fritids

1B

Frida Lindgren

Förskollärare

Förskoleklass C

Markus Hedén

Elevassistent/fritids

FC

9 februari 2016