Lilla von Bahr

På Lilla von Bahr jobbar:

Biträdande rektor

Ewa Edström Forsberg

FA

Helena Adriansson (Lärare), Ann Hagman (Förskollärare), Zoubida Khatouari (Förskollärare) och Saira Balouch (Elevassistent & Fritids)

FB

Carola Altin (Förskollärare), Frida Lindgren (Förskollärare) och Jeanette Westerlund (Elevassistent & Fritids).

1A 

Maria Staffansson (Klasslärare) och Evin Silevani (Elevassistent & Fritids).

1B

Jenny Sjöström (Klasslärare)

1C

Malin Johansson-Thörner (Klasslärare), och Markus Hedén (Elevassistent & Fritids)

 

Fritidssamordare

Jeya Haglund

Fritids

Jeya Haglund

Markus Hedén

Emma Jägers (föräldraledig)

Evin Silevani

Jeanette Westerlund

Saira Balouch 

Göran Lonér

Ahd Darwish

Lilla von Bahr/Bellman

Telefonnummer:


Bellmansgatan 64
75426 Uppsala

Sjukanmälan:

0515-777601

Hitta hit!

Köket lilla von Bahrs skola

Ewa Edström Forsberg

Bitr. rektor åk. F-1, Speciallärare

Helena Adriansson

Klasslärare FA

Ann Hagman

Klasslärare, FA

Zoubida Khatouari

Klasslärare, FA

Saira Balouch

Elevassistent i FA & Fritids

Carola Altin

Klasslärare, FB

Frida Lindgren

Klasslärare, FB

Jeanette Westerlund

Elevassistent i FB & Fritids

Maria Staffansson

Klasslärare 1A

Evin Silevani

Elevassistent i 1A & Fritids

Jenny Sjöström

Klasslärare 1B

Malin Johansson-Thörner

Klasslärare 1C

Markus Hedén

Elevassistent i 1C & Fritids

Jeya Haglund

Fritidssamordnare F-1

Emma Jägers

Elevassistent (föräldraledig)

Göran Lonér

Assistent och Fritids (vik.)

Ahd Darwish

Assistent och Fritids
Uppdaterad:

Andra sidor under: Lilla von Bahr