Skolpsykolog

Skolpsykolog 

Skolpsykologens arbete är riktat mot eleverna, deras hälsa och utveckling mot läroplanens mål. Skolpsykologen stöttar elever direkt genom individuella kontakter, på uppdrag av vårdnadshavare. Skolpsykologen kan även ha samtal med föräldrar. När frågetecken finns kring elevers inlärning eller som del i en basutredning gör skolpsykologen utredningar. Indirekt stöttar skolpsykologen genom handledning och konsultation till skolans personal.

Skolpsykologen är också med i elevhälsoteamet och deltar ofta vid elevhälsomöten. Skolpsykologen arbetar under hälso- och sjukvårdslagens sekretessregler och har tystnadsplikt.

Anita Svalland

Psykolog
Uppdaterad: