Skolpsykolog

Åsa Arkvik

Jag heter Åsa Arkvik och arbetar som psykolog på von Bahrs skola.
Mitt arbete är riktat mot eleverna, deras hälsa och utveckling mot läroplanens mål. Jag stöttar elever direkt genom individuella kontakter, på uppdrag av vårdnadshavare. Jag kan även ha samtal med föräldrar. När frågetecken finns kring elevers inlärning eller som del i en basutredning gör jag utredningar. Indirekt stöttar jag genom handledning och konsultation till skolans personal.

Jag är också med i elevhälsoteamet och deltar ofta vid elevhälsomöten. Jag arbetar under hälso- och sjukvårdslagens sekretessregler och har tystnadsplikt.

Välkommen att kontakta mig för rådgivning via telefon eller mail. Jag nås enklast på morgonen men det går också bra att lämna ett meddelande så återkommer jag så snart jag får möjlighet.

Uppdaterad: