Personal åk F-6

Helena Adriansson

Klasslärare, FA

Ann Hagman

Klasslärare, FA

Carola Altin

Förskollärare, FB

Maria Staffansson

Klasslärarare 2A

Frida Lindgren

Klasslärare, FB

Jeanette Westerlund

Elevassistent i 1B & Fritids

Jenny Sjöström

Klasslärare 2B

Evin Silevani

Elevassistent i FB & Fritids

Mostafa Youssef

Elevassistent i 2A & Fritidsledare

Malin Johansson-Thörner

(föräldraledig)

Markus Hedén

Elevassistent i 2C & Fritids

Jeya Haglund

Fritidssamordnare F-1

Therése Pettersson

Lärare

Mikaela Antoniadou

Lärare, SVA

Gun-Marie Grönlund

Speciallärare & Förstelärare

Emma Jägers

Elevassistent (Föräldraledig)

Madlene Thörnvall

Klasslärare 3B

Elin Nyholm

Klasslärare 3A

Kristina Bogren

Elevassistent 3A & Fritids

Pipitsa Valsamaki

Lärare (föräldraledig)

Seif Tarek Seifaldin

Elevassistent 3C & Fritids

Erkan Dogan

Klasslärare 3C

Björn Lindmark

Elevassistent 2B & Fritids

Susanne Nordström

Förstelärare, Klasslärare 1B

Sanja Rubil

Klasslärare 1A

Kajsa Tegerfors

Projektledning

Emma Eriksson

Musik

Anneli Öberg

Fritids

Ylva Florén

Klasslärare 4B

Tobias Bengtsson

Klasslärare 5A Ht-20

Shenah Porgord

Elevassistent & Fritids

Karin Gustafsson

Förstelärare, SVA

Semere Russom

Idrottslärare

Linda Adeland

Textillärare åk 3-4

Karin Eklöf

Klasslärare 6A

Anna Sennerfeldt Nilsson

Resurslärare i 6A

Emma Telvik

Elevassistent 1A & Fritids

Susanne Beverskog

Förstelärare & Klasslärare 5B

Jesper Gidlund

Klasslärare 5A (föräldraledig)

Johan Ekman

Speciallärare

Kristina Musslinder

Lärare, SVA

Liselott Appelqvist

Lärare

Helena Strömberg

Klasslärare 6B

Ster Hamam

Lärare studiehandledning, Arabiska, kartläggning

Shnah Porgord

Elevassistent, lilla gruppen

Mustafa Al-Khalidi

Fritids (tjänstledig)

Håkan Jansson

Klasslärare 4C

Therese Apetrea

Klasslärare 6C

Thomas Jansson

Trä- och Metallslöjd

Maria Andersson Keusseyan

Textilslöjd

Elin Sydén

FA

Frida Sörquist

Klasslärare 4A

Seval Eken

Lärare särskild undervisningsgrupp

Karin Christensen

Skolvärd

Anna Ludvigsson

Klasslärare 2C
Uppdaterad: