Personal åk F-6

Helena Adriansson

Klasslärare, FA

Anna Ohlsson

Lärare FA

Emma Jägers

Elevassistent FA

Frida Lindgren

Klasslärare, FB

Carola Altin

Förskollärare, FB

Evin Silevani

Elevassistent FB & Fritids

Erkan Dogan

Klasslärare 1A

Seif Tarek Seifaldin

Elevassistent 1A & Fritids

Madlene Thörnvall

Klasslärare 1B

Kristina Bogren

Elevassistent 1B & Fritids

Malin Johansson-Thörner

Lärare åk 1

Charlotte Leetma

Förstelärare & Klasslärare 2A

Emma Telvik

Elevassistent 2A & Fritids

Jeya Haglund

Elevassistent 2A

Susanne Nordström

Klasslärare 2B

Jeanette Westerlund

Elevassistent 2B & Fritids

Therése Pettersson

Åk 2

Maria Staffansson

Klasslärarare 3A

Caroline Valdmaa

Klassresurs 3A & Fritids

Jenny Sjöström

Klasslärare 3B

Björn Lindmark

Elevassistent 3B & Fritids

Ahd Darwish

Elevassistent 3B

Pipitsa Valsamaki

Klasslärare 3C

Mustafa Al-Khalidi

Elevassistent 3C & Fritids

Malin Johansson-Thörner

(föräldraledig)

Linda Tibell

Lärare

Alaa Al Sakka

elevassistent

Anna Ludvigsson

Klasslärare 4A

Eva Aveholt

Elevassistent 4A

Karin Eklöf

Klasslärare 4B

Elin Nyholm

Klasslärare 4C

Frida Sörquist

Klasslärare 5A

Helena Strömberg

Klasslärare 5B

Håkan Jansson

Klasslärare 5C

Tobias Bengtsson

Klassresurs 5C

Jesper Gidlund

Klasslärare 6A

Susanne Beverskog

Förstelärare & Klasslärare 6B

Seval Eken

Lärare särskild undervisningsgrupp

Markus Hedén

Elevassistent & Fritids

Gun-Marie Grönlund

Speciallärare & Förstelärare

Johan Ekman

Speciallärare

Cecilia Alexandersson

Speciallärare

Annika Lundin (tjänstledig)

Speciallärare

Kristina Musslinder

Lärare, SVA

Rakel Gestsdottir

Speciallärare

Liselott Appelqvist

Lärare

Ster Hamam

Lärare studiehandledning, Arabiska, kartläggning

Linda Glender

Textillärare åk 3-4

Linda Adeland

Textillärare åk 5-6

Rolf Pape

Lärare Trä- & metallslöjd åk 3-4

Mostafa Youssef

Lärare Trä- & metallslöjd åk 4-6

Emma Eriksson

Musik

Semere Russom

Idrottslärare

Anneli Öberg

Fritids

Karin Christensen

Skolvärd
Uppdaterad: