Personal åk F-6

Helena Adriansson

Klasslärare, FA

Ann Hagman

Klasslärare, FA

Carola Altin

Förskollärare, FB

Frida Lindgren

Klasslärare, FB

Sanja Rubil

Klasslärare 1A

Emma Telvik

Elevassistent 1A & Fritids

Susanne Nordström

Klasslärare 1B

Jeanette Westerlund

Elevassistent i 1B & Fritids

Evin Silevani

Elevassistent i FB & Fritids

Jeya Haglund

Fritidssamordnare F-1

Mikaela Antoniadou

Lärare, SVA

Caroline Valdmaa

Elevassistent

Maria Staffansson

Klasslärarare 2A

Mostafa Youssef

Elevassistent i 2A & Fritidsledare

Jenny Sjöström

Klasslärare 2B

Björn Lindmark

Elevassistent 2B & Fritids

Therése Pettersson

Klasslärare 2C

Malin Johansson-Thörner

(föräldraledig)

Mustafa Al-Khalidi

Fritids, elevassistent 2C

Markus Hedén

Idrott

Elin Nyholm

Klasslärare 3A

Emma Jägers

Elevassistent 3A

Madlene Thörnvall

Klasslärare 3B

Kristina Bogren

Elevassistent 3B & Fritids

Erkan Dogan

Klasslärare 3C

Seif Tarek Seifaldin

Elevassistent 3C & Fritids

Seval Eken

Lärare särskild undervisningsgrupp

Shenah Porgord

Elevassistent & Fritids

Gun-Marie Grönlund

Speciallärare & Förstelärare

Kajsa Tegerfors

Projektledning

Anneli Öberg

Fritids

Linda Adeland

Textillärare åk 3-4

Frida Sörquist

Klasslärare 4A

Ylva Florén

Klasslärare 4B

Håkan Jansson

Klasslärare 4C

Tobias Bengtsson

Klasslärare 5A Vt-21

Susanne Beverskog

Förstelärare & Klasslärare 5B

Karin Eklöf

Klasslärare 6A

Anna Sennerfeldt Nilsson

Resurslärare i 6A

Helena Strömberg

Klasslärare 6B

Jesper Gidlund

Klasslärare 6C

Anna Ludvigsson

Klasslärare 6D

Eva-Lisa Tuoremaa Hämäläinen

Lärare, Hkk, svenska, sva

Johan Ekman

Speciallärare

Maria Danersund

Speciallärare

Annika Lundin

Speciallärare

Kristina Musslinder

Lärare, SVA

Karin Gustafsson

SVA

Ster Hamam

Lärare studiehandledning, Arabiska, kartläggning

Karin Christensen

Skolvärd

Emma Eriksson

Musik

Maria Andersson Keusseyan

Textilslöjd

Thomas Jansson

Trä- och Metallslöjd

Liselott Appelqvist

Lärare

Semere Russom

Idrottslärare (föräldraledig)

Pipitsa Valsamaki

Lärare (föräldraledig)
Uppdaterad: