Personal åk F-5

Helena Adriansson

Klasslärare, FA

Zoubida Khatouari

Klasslärare, FA

Ann Hagman

Klasslärare, FA

Saira Balouch

Elevassistent i FA & Fritids

Carola Altin

Förskollärare, FB

Maria Staffansson

Klasslärarare 1B

Frida Lindgren

Klasslärare, FB

Jeanette Westerlund

Elevassistent i FB & Fritids

Jenny Sjöström

Klasslärare 1A

Evin Silevani

Elevassistent i 1A & Fritids

Mostafa Youssef

Elevassistent i 1C & Fritidsledare

Malin Johansson-Thörner

Klasslärare 1C

Markus Hedén

Elevassistent i 1C & Fritids

Jeya Haglund

Fritidssamordnare F-1

Therése Pettersson

Klasslärare 1C

Mikaela Antoniadou

Lärare, SVA

Gun-Marie Grönlund

Speciallärare & Förstelärare

Emma Jägers

Elevassistent (Föräldraledig)

Madlene Thörnvall

Klasslärare 2B

Elin Nyholm

Klasslärare 2A

Kristina Bogren

Elevassistent & Fritids

Pipitsa Valsamaki

Klasslärare 2C

Seif Tarek Seifaldin

Elevassistent & Fritids

Erkan Dogan

Klasslärare 3A

Björn Lindmark

Elevassistent & Fritids

Susanne Nordström

Förstelärare, Klasslärare 3B

Nicolas Reveco Skoknic

Elevassistent & Fritids vik.

Kajsa Tegerfors

Klasslärare 3C

Anneli Öberg

Elevassistent & Fritids

Ylva Florén

Klasslärare 3D

Tobias Bengtsson

Elevassistent & Fritids

Shenah Porgord

Elevassistent & Fritids

Karin Gustafsson

Förstelärare, SVA

Semere Russom

Idrottslärare (föräldraledighet)

Linda Adeland

Textillärare åk 3-5

Karin Eklöf

Klasslärare 5A

Emma Bergström Telvik

Elevassistent & Fritids (Föräldraledig)

Susanne Beverskog

Förstelärare & Klasslärare 5B

Jesper Gidlund

Klasslärare 5A

Johan Ekman

Speciallärare

Kristina Musslinder

Lärare, SVA

Liselott Appelqvist

Lärare

Helena Strömberg

Klasslärare 5B

Frida Aramesh

Klasslärare 5C

Ster Hamam

Ansvarig för språkintroduktion och kartläggning

Marina Pira

Simträning & Fritids

Shnah Porgord

Elevassistent, lilla gruppen

Mustafa Al-Khalidi

Fritids, lilla gruppen

Eva-Lena Persegården

Lärare, Lilla gruppen

Karin Christensen

Skolvärd

Lena Carlberg

Håkan Jansson

Idrottslärare
Uppdaterad: