Skolskjuts

I vissa fall har du rätt till skolskjuts eller elevresa mellan hemmet och skolan. Skolskjuts kan ske med skolbuss, ordinarie linjetrafik eller taxi. Elevresa sker alltid med ordinarie linjetrafik.

 

Vill du veta mer? Titta här.

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om skolsjuts.

Uppdaterad: