Skolämnen

Här har vi samlat alla de skolämnen som våra elever studerar. Under varje sida får du information om kursplanen, ämnets syfte, det centrala innehållet för årskursen, samt vilka kurskrav som ställs på eleverna för de olika betygen.