Vart ska jag vända mig?

Om jag är sjuk och måste stanna hemma från skolan?

Ring sjukanmälan, 0515 -777601 så tidigt som möjligt på morgonen

 

Om jag vill ha ledigt från skolan?

Särskild blankett hämtas på expeditionen. Målsman undertecknar och blanketten lämnas till mentor senast en dag innan den önskade ledigheten. Mentor beviljar högst 3 dagar. Längre lov kan tillstyrkas av mentor men måste beviljas av rektor minst en vecka innan önskad ledighet.

 

Om jag gjort mig illa?

Tala med skolsköterskan.

 

Om jag råkar slå sönder något?

Klara upp saken med rektor.

 

Om jag hittar något som någon tappat?

Lämna till expeditionen.

 

Om jag vill veta mer om yrken och utbildning?

Kontakta Studie- och yrkesvägledaren på Telefon: 018-727 23 47

 

Om jag har andra problem?

Kontakta i första hand din klasslärare eller mentor. Du kan även vända dig till Trygghetsteamet, sjuksköterskan, kurator eller i yttersta fall rektor.

 

Om jag måste gå hem innan skolan slut?

Prata med din klasslärare eller mentor innan du lämnar skolan.

 

Om jag upptäcker skada eller förstörelse vid skolan under kvällar, helger eller lov?

Gör en skadeanmälan på uppsala.se - Skadeanmälan

Kontakta Polisen 114 14

Uppdaterad: