Vår skola är...

... en kommunal F-9 skola belägen i Lötenområdet. På von Bahrs skola går barn och ungdomar i åldrarna 6-16 år. Totalt är vi ca. 600 elever och 90 anställda på skolan.

Vår viktigaste uppgift är att ge barnen grunden för ett livslångt lärande i en skola där de känner arbetsglädje och lust att lära. Genom att tillvarata arbetslagens olika kompetenser vill vi möta varje barn på barnens egen nivå.

Miljön ska vara berikande och uppmuntra användande av olika inlärningsstilar. Arbetssättet ska präglas av delaktighet och samarbete och där de ska ges möjlighet att använda egna upptäckter och erfarenheter och utvecklas till ansvarstagande kreativa individer som i framtiden aktivt deltar i samhällslivet.

 

 

Synpunkter?

Om du har några synpunkter på vår verksamhet eller några frågor till oss är du välkommen att höra av Dig till berörd personal eller till rektor. Dina tankar om vår verksamhet värdesätter vi högt.

Christer Jones

Tf Rektor
åk F-9

Annika Elenström

Biträdande rektor
åk F-5 Fritidshemmet

Marie Eriksson

Biträdande rektor
åk 7-9

Ewa Edström Forsberg

Biträdande rektor
åk F-4
Uppdaterad: