Vår skola är...

...en nyrustad kommunal F-9 skola belägen i Lötenområdet. På von Bahrs skola går barn och undgomar i åldrarna 6-16 år. Totalt är vi på skolan ca 650 elever och 85 anställda.

 

 Vi satsar och organiserar oss nu för framtiden så att elever och lärare får bästa möjliga förutsättningar för att nå goda resultat.

von Bahrs skola har fått utlåtande av Skolinspektionen (2013) om fin arbets-/studiero samt trivsam miljö, vilket är viktigt för elevens lärande.

Skolan har heldagsomsorg och är öppen kl. 07.00-17.00. Skolbarnsomsorgen gäller barn i förskoleklass till och med år 3. 

 

Vår viktigaste uppgift är att ge barnen grunden för ett livslångt lärande i en skola där de känner arbetsglädje och lust att lära. Genom att tillvarata arbetslagens olika kompetenser vill vi möta varje barn på barnens egen nivå.

Miljön ska vara berikande och uppmuntra användande av olika inlärningsstilar. Arbetssättet ska präglas av delaktighet och samarbete och där de ska ges möjlighet att använda egna upptäckter och erfarenheter och utvecklas till ansvarstagande kreativa individer som i framtiden aktivt deltar i samhällslivet.

Synpunkter?

Om du har några synpunkter på vår verksamhet eller några frågor till oss är du välkommen att höra av Dig till berörd personal eller till rektor. Dina tankar om vår verksamhet värdesätter vi högt.

Ulrika Axelsson

Rektor åk F-9

Johan Thalin

Biträdande rektor åk 6-9

Ewa Edström Forsberg

Biträdande rektor Lilla von Bahr
Ewa Edström Forsberg
Uppdaterad: