Studie- och yrkesvägledare

Sabrin Abou El Oula heter jag och är studie- och yrkesvägledare på von Bahrs skola sedan oktober 2022.

Studie- och yrkesvägledning inom grundskolan handlar om att ge eleverna stöd och förberedelse inför sina val av fortsatta studier/yrken, granska valmöjligheter och ta ställning till den egna framtiden. Vägledning kan ges vid personliga möten, via mail eller telefon och i större sammanhang som tex i helklass. 

Inför gymnasievalet erbjuds eleverna i årskurs 9 minst ett individuellt vägledningssamtal där vi bl.a. pratar om elevens intressen, styrkor, möjligheter, begränsningar och tittar på de olika alternativ som finns inom gymnasiet. Eleven får givetvis boka in flera samtal. Syftet med samtalet är att ge eleverna möjlighet till att skaffa sig kunskap för att kunna göra ett genomtänkt val till gymnasiet.

Eleverna får också information klassvis, på gymnasiemässan och öppna hus på gymnasieskolorna. Dörren till SYV står öppen för spontana frågor och funderingar. 

Mina kontaktuppgifter finner ni nedan.

 

Bra att ha koll på

Gymnasieskolor och gymnasieprogrammen
På Uppsala kommuns hemsida finns information om alla gymnasieskolans program, vilka skolor i Uppsala som erbjuder vilka program och när det är Öppet hus på skolorna.

Hitta gymnasieutbildningar och skolor - Uppsala kommun               

Gymnasieskolans program - Utbildningsguiden (skolverket.se)

Hur fungerar gymnasieskolan
På Skolverkets hemsida hittar ni information om hur gymnasieskolan fungerar, vad som behövs för att få en gymnasieexamen, vad du behöver för att få grundläggande behörighet.
Så här fungerar gymnasieskolan - Utbildningsguiden (skolverket.se)

Tidplan och övrig information för antagningen

Antagning till gymnasiet - Uppsala kommun

Krav för att komma in på de olika programmen                                                 

På skolverkets hemsida hittar ni information om de olika behörigheter som gymnasieskolan kräver för yrkesprogram samt högskoleförberedande program, även vad för alternativ det finns om du inte är behörig. 

Behörighetsregler och meritvärde - Utbildningsguiden (skolverket.se) 

 

För elever som ska söka idrottsutbildningar                                                       

Idrottsutbildningar har andra ansökningsdatum än resterande program och det är viktigt att elever som söker dessa utbildningar har tillsammans med sitt idrottsförbund koll på detta.

Idrottsutbildning (uppsala.se)

Sabrin Abou El Oula

Studie- och yrkesvägledare
Uppdaterad: