Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledning inom grundskolan handlar om att ge eleverna stöd, motivation och förberedelse inför sina val av fortsatta studier/yrken, granska valmöjligheter och ta ställning till den egna framtiden. Vägledning kan ges vid personliga möten, via mail, telefon och i större sammanhang som tex i helklass. 

Inför gymnasievalet erbjuds eleverna i årskurs 9 minst ett individuellt vägledningssamtal där vi bl.a. pratar om elevens intressen, styrkor, möjligheter, begränsningar och tittar på de olika alternativ som finns inom gymnasiet. Eleven får givetvis boka in flera samtal. Syftet med samtalet är att ge eleverna möjlighet till att skaffa sig kunskap för att kunna göra ett genomtänkt val till gymnasiet.

Eleverna får också information klassvis, på gymnasiemässan och öppna hus på gymnasieskolorna. Dörren till SYV står öppen för spontana frågor och funderingar. 

Mina kontaktuppgifter finner ni nedan.

Bra att ha koll på

Gymnasieskolor och gymnasieprogrammen
På Uppsala kommuns hemsida finns information om alla gymnasieskolans program, vilka skolor i Uppsala som erbjuder vilka program och när det är Öppet hus på skolorna.

Hitta gymnasieutbildningar och skolor - Uppsala kommun               

Gymnasieskolans program - Utbildningsguiden (skolverket.se)

Hur fungerar gymnasieskolan
På Skolverkets hemsida hittar ni information om hur gymnasieskolan fungerar, vad som behövs för att få en gymnasieexamen, vad du behöver för att få grundläggande behörighet.
Så här fungerar gymnasieskolan - Utbildningsguiden (skolverket.se)

Tidplan och övrig information för antagningen

Antagning till gymnasiet - Uppsala kommun

Krav för att komma in på de olika programmen                                                 

På skolverkets hemsida hittar ni information om de olika behörigheter som gymnasieskolan kräver för yrkesprogram samt högskoleförberedande program, även vad för alternativ det finns om du inte är behörig. 

Behörighetsregler och meritvärde - Utbildningsguiden (skolverket.se) 

För elever som ska söka idrottsutbildningar                                                       

Idrottsutbildningar har andra ansökningsdatum än resterande program och det är viktigt att elever som söker dessa utbildningar har tillsammans med sitt idrottsförbund koll på detta. Vid funderingar kring ansökan, vänligen kontakta SYV.

Våra idrotter (uppsala.se)

Nationell idrottsutbildning, NIU (uppsala.se)

 

PRAO för åk 8

PRAO infaller i åk 8.

Vad är PRAO?

PRAO betyder PRaktisk ArbetslivsOrientering.

I arbetslivsundervisningen strävar skolan efter att:

  • Ge eleverna en inblick i närsamhällets arbetsliv.
  • Ge eleverna kunskaper och erfarenheter för att kunna ta ställning till    frågor som rör den egna framtiden.
  • Bidra till att motverka studie– och yrkesval som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund.
  • Ge eleverna konkreta erfarenheter för att underlätta deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
  • Berika skolans verksamhet och förankra det i det omgivande samhället.
  • Testa på en arbetsplats.

Praon infaller under högstadietiden i två praoperioder, då eleverna under en längre tid deltar i verksamheten på en arbetsplats.
Eleverna anmodas att skaffa egna PRAO-platser då kommunen har upphört med tilldelning av PRAO-platser.

HÄR hittar du information från Arbetsmiljöverket om hur barn och ungdomar får arbeta.

Sabrin Abou El Oula

Studie- och yrkesvägledare
Uppdaterad: