Välkommen till förskoleklass på Lilla von Bahr

Förskoleklassen håller till i fina och ändamålsenliga lokaler på Bellmansgatan 64.

Förskoleklass är en skolförberedande verksamhet där mycket fokus läggs på social träning genom den fria och organiserade leken.

Vi arbetar med:

  • Bornholmsmodellen (Läs- och skrivförberedande material)
  • Bokstavs- och sifferkännedom
  • Rim och ramsor
  • Idrott och hälsa
  • Sång, musik, dans och drama
  • Bild och form
  • Utflykter med utomhuspedagogik
  • Biblioteksbesök
  • Samverkan med de högre årskurserna vid till exempel friluftsdagar.
  • Traditioner och högtider

 

Klicka här för att läsa mer om Lilla von Bahr

 

 

 

 

Uppdaterad: