Fritidsverksamheten

Välkomna till Von Bahr skolas Fritids

 

Skolbarnomsorg erbjuds till elever vars föräldrar arbetar eller studerar. Verksamheten riktar sig till elever från förskoleklass upp till årskurs 3. Från och med årskurs 4 finns det möjlighet för eleverna att delta i Lötens Fritidsklubb.

Fritids är öppet mellan kl: 7.00-8.15 på morgonen och kl:13.30-17.00 på eftermiddagen. På morgonen är vi alltid ute mellan kl:7.30-8.15 och vi har utefritids varje eftermiddag, minst 1 timme. För mer information se anslagstavlorna som finns i korridorerna.

Under loven erbjuder vi heldagsomsorg kl: 7.00-17.00.

På fritids arbetar fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare. I Von Bahrs personalgrupp hittar ni erfarenhet, ungdom, lekfullhet och stor arbetsglädje!!

Ett lätt mellanmål serveras varje dag kl:13.30-14.30, några klasser i taget.

Vi har också en fritidsblogg där verksamheten dokumenteras, titta gärna på den!

Om ni vill veta mer fråga oss gärna:

Förskoleklass – årskurs 1,  018 -727 58 72 ans. Jeya

Årskurs 1 – årskurs 3,  018 -727 58 76 eller 0708 -248377 ans. Cia

Vi svarar i telefonen under fritidstid!!

” The best teatchers are those who show you wear too look

but don´t tell you what to see” ( Alexandra K. Trenfor)

Fritids hemvist, våning 3

Mona Refai

Biträdande rektor åk F-5
9 februari 2016