Fritidsverksamheten

Välkomna till Von Bahr skolas Fritids

 

Skolbarnomsorg erbjuds till elever vars föräldrar arbetar eller studerar. Verksamheten riktar sig till elever från förskoleklass upp till årskurs 3. Från och med årskurs 4 finns det möjlighet för eleverna att delta i Lötens Fritidsklubb.

Fritids är öppet mellan kl: 7.00-8.15 på morgonen och kl:13.30-17.00 på eftermiddagen.                      På morgonen är vi alltid ute mellan kl:7.30-8.15 och vi har utefritids varje eftermiddag, minst 1 timme. För mer information se anslagstavlorna som finns i korridorerna.

Under loven erbjuder vi heldagsomsorg kl: 7.00-17.00.

På fritids arbetar fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare. I Von Bahrs personalgrupp hittar ni erfarenhet, ungdom, lekfullhet och stor arbetsglädje!!

Ett lätt mellanmål serveras varje dag kl:13.30-14.30, några klasser i taget.

Om ni vill veta mer fråga oss gärna:

Förskoleklass – årskurs 1,  018 -727 58 02 Fritidssamordnare Jeya

Årskurs 1 – årskurs 3,  018 -727 58 73  Fritidssamordnare Cia

Under fritidstid svarar vi i telefonen utom mellan kl 14-16. Det är för att vi den tiden har planerade aktiviteter med barnen och fokuserar på barnen och aktiviteterna.

 

Mona Refai

Biträdande rektor åk 2-5, fritidshem
Uppdaterad: