Välkomna till von Bahr skolas fritids

Skolbarnomsorg erbjuds till elever vars föräldrar arbetar eller studerar. (Erbjuds även till föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande, men då endast efter skoldagens slut fram till kl: 15:30 och inte under skollov - träder i kraft 1 jan 2020). Verksamheten riktar sig till elever från förskoleklass upp till årskurs 3. Från och med årskurs 4 finns det möjlighet för eleverna att delta i Lötens Fritidsklubb.

Här kan du ta del av information om hur elevens rätt till plats i fritids, hur man söker plats, hur man säger upp sin plats osv.

 

Och här kan du ta del av de regler som gäller för elever åldrar 6-13 år i fritids och annan pedagogisk verksamhet. (PDF, 251 KB)

 

Fritids har öppet:

  • kl: 7.00 - 8.15 på morgonen
  • kl: 13.30 - 17.00 på eftermiddagen.        

 

Telefontid:

åk. F-1,  018 727 58 02    eller    åk. 2-3, 018 727 58 76

  • kl: 7.00-8.00
  • kl: 13.30-17.00

Fritids är stängt för planeringsdagar 14/6 samt den 16-17/8 2021

På morgonen är vi alltid ute mellan kl: 7.30 - 8.15 och vi har utefritids varje eftermiddag, minst 1 timme. För mer information se anslagstavlorna som finns i korridorerna.

Under loven erbjuder vi heldagsomsorg kl: 7.00 - 17.00.

På fritids arbetar fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare. I Von Bahrs personalgrupp hittar ni erfarenhet, ungdom, lekfullhet och stor arbetsglädje!!

 

Ett lätt mellanmål serveras varje dag kl: 13.30 - 14.30.

 

Har du frågor? Kontakta oss: 

Ewa Edström Forsberg

Biträdande rektor åk F-3, fritidshem

Jeya Haglund

Fritidssamordnare, F-1

Mostafa Youssef

Fritidssamordnare, åk. 2-3
Uppdaterad: