Välkomna till von Bahr skolas fritids

Skolbarnomsorg erbjuds till elever vars föräldrar arbetar eller studerar (erbjuds även till föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande, men då endast efter skoldagens slut fram till kl.15:30 och inte under skollov - träder i kraft 1 jan 2020). Verksamheten riktar sig till elever från förskoleklass upp till årskurs 3. Från och med årskurs 4 finns det möjlighet för eleverna att välja Fritids eller Fritidsklubb (Lötens Fritidsklubb).

Stängningsdagar för fritidshemmet läsåret 2023/24:

Fritidshemmet kommer att hålla stängt för planering och fortbildning följande dagar:

9 januari 2024

14 juni 2024

_______________________________________________________

Mer information om Fritids och Fritidsklubbar hittar du HÄR (anmälan, uppsägning av plats mm).

Här kan du ta del av de regler som gäller för elever åldrar 6-13 år i fritids och annan pedagogisk verksamhet. (PDF, 251 KB)

 

Fritids öppettider:

  • kl: 7.00 - 8.15 på morgonen
  • kl: 13.30 - 17.00 på eftermiddagen.        

 

Telefontid:

åk. F-1,  018 727 58 02    eller    åk. 2-3, 018 727 58 76

  • kl: 7.00-8.00
  • kl: 13.30-17.00

 

På morgonen är vi alltid ute mellan kl: 7.30 - 8.15 och vi har utefritids varje eftermiddag, minst 1 timme. För mer information se anslagstavlorna som finns i korridorerna.

Under loven erbjuder vi heldagsomsorg kl: 7.00 - 17.00.

På fritids arbetar fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare. I Von Bahrs personalgrupp hittar ni erfarenhet, ungdom, lekfullhet och stor arbetsglädje.

 

Ett lätt mellanmål serveras varje dag kl: 13.30 - 14.30.

 

Har du frågor? Kontakta:

Ewa Edström Forsberg

Biträdande rektor
åk F-4
Uppdaterad: