Välkomna till von Bahr skolas fritids

Skolbarnomsorg erbjuds till elever vars föräldrar arbetar eller studerar. Verksamheten riktar sig till elever från förskoleklass upp till årskurs 3. Från och med årskurs 4 finns det möjlighet för eleverna att delta i Lötens Fritidsklubb.

Von Bahrs fritids har stängt v 27-30 och öppnar åter igen 1 augusti.

Under juli månad har vi sommarfritids tillsammans med Gamla Uppsala skola.

Kontaktuppgifter Gamla Uppsala skola

Vattholmavägen 95

754 40 Uppsala

018-727 58 87(exp)

018-727 76 37 (fritids)

018-727 58 91 (fritids)

 

Fritids har öppet:

  • kl: 7.00 - 8.15 på morgonen
  • kl: 13.30 - 17.00 på eftermiddagen.        

 

Telefontid:

åk. F-1,  018 727 58 02    eller    åk. 1-3, 018 727 58 76

  • kl: 7.00 - 14.00
  • kl: 16.00 - 17.00

 

På morgonen är vi alltid ute mellan kl: 7.30 - 8.15 och vi har utefritids varje eftermiddag, minst 1 timme. För mer information se anslagstavlorna som finns i korridorerna.

Under loven erbjuder vi heldagsomsorg kl: 7.00 - 17.00.

På fritids arbetar fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare. I Von Bahrs personalgrupp hittar ni erfarenhet, ungdom, lekfullhet och stor arbetsglädje!!

 

Ett lätt mellanmål serveras varje dag kl: 13.30 - 14.30.

 

Har du frågor? Kontakta oss: 

Mona Refai

Biträdande rektor åk 2-5, fritidshem

Jeya Haglund

Fritidssamordnare, F-1

Cecilia Bergström Telvik

Fritidssamordnare, åk. 1-3
Uppdaterad: