Förskoleklasser

 

Välkommen till förskoleklass på lilla von Bahr!

Här är en film med en välkomsthälsning för dig som börjar i förskoleklass på von Bahrs skola i augusti 2021.

 https://www.youtube.com/watch?v=Gbe1zuG6lHA

Förskoleklassen håller till i fina och ändamålsenliga lokaler på Bellmansgatan 64.

Förskoleklass är en egen skolform som ska fungera som en bro mellan förskolan och grundskolan. Förskoleklassen utgår från kapitel 1, 2 och 3 i grundskolans läroplan.

I förskoleklass arbetar vi med:

Uppdaterad: