Elevrådet

Elevrådet åk 1-5

Elevrådet är forumet för att samla ihop alla klassers frågor och diskutera dem.

Styrelsen Förbereder möten, leder elevrådsträffarna tillsammans med rektor.

Huvudsyftet med detta arbete är att elevernas frågor och påverkansmöjligheter direkt kommer till rektor och att beslut, svar på frågor eller information enkelt kan spridas till alla klasser.

Alla typer av frågor som rör skolan kan tas upp i klassrådet – elevrådet – styrelsen t.ex. matsal/skolmat, arbetsmiljön, undervisningen, läromedel, aktiviteter, trivsel, regler, utvärderingar mm.

 

Elevrådet åk 6-9

Elevrådet är forumet för att samla ihop alla klassers frågor och diskutera dem.

Styrelsen Förbereder möten, leder elevrådsträffarna tillsammans med rektor.

Huvudsyftet med detta arbete är att elevernas frågor och påverkansmöjligheter direkt kommer till rektor och att beslut, svar på frågor eller information enkelt kan spridas till alla klasser.

Alla typer av frågor som rör skolan kan tas upp i klassrådet – elevrådet – styrelsen t.ex. matsal/skolmat, arbetsmiljön, undervisningen, läromedel, aktiviteter, trivsel, regler, utvärderingar mm.

Elevrådet kan påverka i skolan. I läroplanen står det att alla elever ska kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i skolan. Det innbär att skolan skall fungera på ett demokratiskt sätt.

Du som elev har rätt till inflytande över ditt dagliga skolarbete och kan också påverka skolans verksamhet via t.ex. klassråd, elevråd, matråd, föräldraråd och skolkonferens. På vissa skolor finns även elevskyddsombud.

En viktig sak för ett elevråd är att driva de frågor som elever tycker är viktiga i dialog med lärare och rektorer. Därför är det viktigt att fånga upp elevernas åsikter och på bästa sätt driva dem mot rektorn så att skolan blir bättre. Var väl förberedd inför viktiga möten. Försök ta reda på vad som står i lagar och förordningar och om hur du kan formulera bra argument, så att ni får med er rektorn på er sida.

Om du känner att det är svårt att få gehör för viktiga elevfrågor kan man även rikta sig till:

  • Politiker i kommunen – om det gäller stora frågor som din rektor inte kan påverka.
  • Om du fortfarande inte är nöjd med hanteringen av din situationen ska du kontakta Skolinspektionen.

 

Uppdaterad: