Sjuk- & frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro:

För att anmäla frånvaro ring ovanstående nummer till Skola 24 och knappa in ditt barns personnummer.

Frånvaron måste anmälas varje dag före kl 12.00. Den kan även anmälas digitalt här: 

Logga in Skola 24

Uppdaterad: